ЕЛЕКТРИЧЕН ЧЕШЕЛ ПРОТИВ ВОШКИ ROBI COMB

robicomb

Луѓето се се попретпазливи при користењето на гелови со опасни хемиски супстанци и отровни шампони при третирањто на проблемот со вошки. Се повеќе и повеќе родители се одлучуваат за 100% безбедниот и ефикасен начин на отстранување на вошките без примена на било какви отровни и токсични шампони и гелови.
Robi Comb чешелот ги детектира и уништува вошките при самиот контакт со нив преку едноставно расчешлување низ косата. Кога електронскиот Robi Comb доаѓа во контакт со вошките, веднаш ослободува електричен импулс со ниска фрефенција при што инстантно ги уништува и отстранува вошките.
Најновите истражувања кои ги објави Американската Национална Педијатриска Асоцијација (NPA) покажуваат дека додека вошките стануваат се повеќе отпорни и имуни на пестициди и други хемикалии, тие во ниту еден случај неможат да станат отпорни на Robi Comb третманот.